Wprowadź własne parametry lub przejdź do zakładki "Nacisk zestawy"
Schemat oznaczeń wymiaru pojazdu dla aplikacji Naciski
a cmF1 [t]
b cmF2 [t]
c cmF3 [t]
d cmTyp
e cmNazwa
ŁADUNEK
Przesuń ładunki o 10cm
Pozycja Odleglosc od początku naczepy
DługoscMasa
1 cmcmt%
2 cmcmt %
3 cmcmt %
4 cmcmt %
5 cmcmt %

Wprowadzając poszczególne dane ( a,b,c,d,e,F1, F2, F3 ) pojazdu oraz parametry ładunku ( ŁADUNEK ), możemy ustalić naciski na osie wybranego przez nas zestawu ciągnik siodłowy + naczepa.

Mamy możliwość dodania kilku ładunków, gdzie pierwszy parametr to odległość ładunku od ściany przedniej naczepy, drugi parametr to długość ładunku , trzeci to masa, a czwarty parametr określa procentowo środek ciężkości danego elementu.

Strona wykorzystuje COOKIE. Szczegóły tutaj.
biuro@axleload.eu